Projekty badawcze  Strona główna

Projekty badawcze

2015

 • Grant NCN OPUS 7 „Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe” (2015-2017) realizowany w ramach konsorcjum z Instytutem Fizyki PAN. Wartość dla UwB: 268 800 zł, kierownik: dr hab. Maria Tekielak.
 • Grant NCN Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk (2014-2017). Wartość: 660 tys. zł, kierownik: prof. Andrzej Stupakiewicz.
 • Projekt „Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny” (1.04.2014-28.12.2015) w ramach III konkursie Programu Patent Plus. Wartość 132 400 zł, kierownik: prof. Krzysztof Szymański.
 • Grant NCN Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki w latach 2013-2016; projekt badawczy zgłoszony w ramach konkursu Per Aspera ad Astra. Całkowity koszt projektu – 1,3 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 42 567 zł. Kierownik zadań UwB – prof. Piotr Jaranowski.
 • HARMONIA-Tiger
 • TEAM

 

2014

 • Projekt HARMONIA-Tiger „Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym” (2013.05.07-2016.05.06), realizowany w ramach współpracy pomiędzy 6 jednostkami: Wydział Fizyki UwB (lider konsorcjum), Instytut Fizyki PAN w Warszawie (Partner konsorcjum), Instytut Fizyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej (zagraniczna jednostka współpracująca), krajowe jednostki wspomagające realizację projektu: WAT w Warszawie, Instytut Optoelektroniki w Warszawie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całkowity koszt projektu – 1,63 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 693 tys. zł. Kierownik projektu oraz zadań UwB: prof. dr hab. Andrzej Maziewski.
 • Projekt NCN Opus 1 „Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu” (1.12.2011-31.01.2014). Wartość 55 900 zł, kierownik: prof. dr hab. Jan L. Cieśliński
 • Projekt badawczy NCN OPUS 1 „Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach” (12.12.2011-11.12.2013). Wartość: 169 tys. zł, kierownik: prof. dr hab. Mirosław Brewczyk.
 • Grant NCN PRELUDIUM 2 „Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt” (7.08.2012-6.02.2014). Wartość: 135 060 zł, kierownik: dr Piotr Mazalski. Grant NCN Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk (2014-2017). Wartość: 660 tys. zł, kierownik: prof. Andrzej Stupakiewicz.
 • Projekt „Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny” (1.04.2014-28.12.2015) w ramach III konkursie Programu Patent Plus. Wartość 132 400 zł, kierownik: prof. Krzysztof Szymański.
 • Grant współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki, projekt międzynarodowy niewspółfinansowany nr DPN/N176/VIRGO/2009 „Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych Virgo” (2010-2014). Całkowity koszt projektu – 2,1 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 187 180 zł. Kierownik zadań UwB: prof. Piotr Jaranowski (realizator: dr Andrzej Pisarski).
 • Grant NCN Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki w latach 2013-2016; projekt badawczy zgłoszony w ramach konkursu Per Aspera ad Astra. Całkowity koszt projektu – 1,3 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 42 567 zł. Kierownik zadań UwB – prof. Piotr Jaranowski.
 • Projekt współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki: grant nr N N203 581240 „Badanie geometrii źródeł i procesów fizycznych wokół kreujących czarnych dziur i gwiazd neutronowych” (2011-2014). Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zdziarski, instytucja prowadząca: CAMK PAN w Warszawie, realizator: dr Marek Nikołajuk.
 • TEAM

 

2013

 • Projekt badawczy NCN OPUS 1 o wartości 169 tys. zł "Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach" (12.12.2011-11.12.2013); kierownik - prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Projekt badawczy NCN PRELUDIUM 2 "Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt" (7.08.2012-6.02.2014)
 • Projekt POLONIUM "Badania reorientacji spinowej w nanostrukturach Co naświetlanych jonami Ga+" (2012-2013)
 • Grant inwestycyjny "System kontroli dawek pochłanianych w materii miękkiej" (2012-2013)
 • TEAM

 

2012

 • Projekt TEAM realizowany przez Zakład Fizyki Magnetyków przy współpracy z Instytutem Fizyki PAN "Statics and dynamics of magnonic and magnetophotonic crystals - SYMPHONY" (1.05.2012-30.06.2015), finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej; kierownik - prof. dr hab. Andrzej Maziewski
 • Projekt badawczy NCN "Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach" (2011-2012); kierownik - dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
 • Projekt badawczy NCN "Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu" (2011-2012); kierownik - dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB
 • Projekt badawczy NCN PRELUDIUM 2 "Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt" (7.08.2012-6.02.2014); kierownik - mgr Piotr Mazalski
 • Projekt POLONIUM "Badania reorientacji spinowej w nanostrukturach Co naświetlanych jonami Ga+" (2012-2013) - współpraca Zakładu Fizyki Magnetyków (prof. Andrzej Maziewski) i ESRF (prof. A.Rogalev)
 • Grant inwestycyjny wartości 895 000 zł "Nowoczesny spektrometr mössbauerowski z wyposażeniem" (2011-2012) finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, realizowany w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego
 • Grant inwestycyjny o wartości 810 000 zł "System kontroli dawek pochłanianych w materii miękkiej" (2012-2013) finansowany przez MNiSW, realizowany w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego
 • FANTOMAS
 • SPINLAB

 

2011

 • Projekt MNiSW Nr N202 172335 "Metoda niezmienników w spektroskopii mösbauerowskiej i zastosowanie do mikroskopowych badań wybranych układów magnetycznych" (2008-2011); kierownik projektu - dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB.
 • Projekt badawczy (promotorski) Nr N N202 290238 pt.: "Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie Bosego-Einsteina atomów 87Rb w zależnych od czasu polach magnetycznych"; kierownik - dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
 • Projekt badawczy (promotorski) Nr N N202 290238 pt.: "Geometryczna dyskretyzacja niektórych modeli fizycznych"; kierownik - dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB
 • FANTOMAS
 • SPINLAB
 • NANOMAG-LAB

 

2010

 • Krajowe centrum nanostruktur magnetycznych do zastosowaw elektronice spinowej - SPINLAB pod kierownictwem prof. Andrzeja Maziewskiego
 • Projekt badawczy (promotorski) Nr N N202 290238 pt.: "Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie Bosego-Einsteina atomów 87Rb w zależnych od czasu polach magnetycznych"; kierownik projektu dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
 • Projekt badawczy (promotorski): "Badanie zmian właściwości ultracienkich warstw kobaltu pod wpływem struktury otaczających je warstw" (2009-2010); kierownik projektu - prof. dr hab. Andrzej Maziewski.

 

2009

 • "Indukowanie reorientacji spinowej w cienkich warstwach Pt/Co/Pt z wykorzystaniem implantacji jonami". Grant DAAD-MNiSW 2009-2010 pod kierownictwem prof. Andrzeja Maziewskiego i Dr hab. Jürgena Fassbendera.
 • Projekty realizowane, rozpoczęte w poprzednich latach:

 

2008

 • Projekt UE 7FP MC ITN "Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale" (akronim: FANTOMAS) 2008-2012; koordynator prof. Theo Rasing z Radboud University (Holandia), koordynator polskich zadań projektu prof. Andrzej Maziewski.
 • Projekt naukowy LLB - 8901 and 8902 "Double cone spirals in ScFe4Al8 single crystal"
 • Projekt badawczy MNiSW (N N202 172335) pt. "Metoda niezmienników w spektroskopii mösbauerowskiej i zastosowanie do mikroskopowych badań wybranych układów magnetycznych" (2008-2011); kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański
 • Sieć Krajowa ARTMAG - "Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej". Działalność Sieci koordynowana przez doc. Tomasza Baczewskiego z IFPAN, zadania UwB koordynowane przez prof. Andrzeja Maziewskiego.

 

2007

 • Projekt w ramach programu Ministra: "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych", UMOWA Nr DWI-1/E-342/PMPP/2007; kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański
 • Projekt naukowy No. ILL - 5 - 41 - 425, ILL, Grenoble "Crystal and magnetic ordering in UFe5Sn single crystal"; kierownik - prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt naukowy No. ILL - 5 - 41 - 431, ILL, Grenoble "Magnetic structure investigation of the single crystal of ScFe4Al8 by Laue diffraction"; kierownik - prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt badawczy RB720147 w Rutherford Appleton Laboratory "Dynamics of muons in Cr3-xCoxSi system with A15 structure"; kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański

 

2006

 • Projekt badawczy I-20060174 EC entitled "EXAFS investigation of Cr3-xCoxSi alloys" (2006-2007); kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański.
 • Projekt badawczy nr 1 P03B 051 30 "Własności dipolowego kondensatu Bosego-Einsteina" (2006-2008); kierownik - dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Projekt badawczy (promotorski) 3 T08A 021 30 G "Badanie zmian właściwości ultracienkich warstw kobaltu pod wpływem struktury otaczających je warstw"; kierownik - prof. Andrzej Maziewski.

 

2005

 • Projekt badawczy RB510025 w Rutherford Appleton Laboratory "Weak ferromagnetism in Cr3Si-based alloys"; kierownik - prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt naukowy No. LLB - 7566: "Nuclear and magnetic ordering in ScFe4Al8 single crystal", CEA-Saclay, Francja; kierownik - dr Katarzyna Rećko
 • Projekt naukowy No. LLB - 7857: "Magnetic ordering in ScFe4Al8 single crystal", CEA-Saclay, Francja; kierownik - dr Katarzyna Rećko

 

2004

 • Projekt badawczy nr 1 P03B 029 27 "Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych" (2004-2007); kierownik - dr hab. Piotr Jaranowski
 • Udział w projektach UE w ramach Large-Scale Facilities (Laboratorium Leona-Brillouina w Saclay) oraz projekcie "Nupex" (zakończony w 2004 r.)
 • Grant DAAD-KBN "Magnetism in silicides and oxides of transition metals", realizowany w latach 2004-2005 pod kierownictwem prof. Ludwika Dobrzyńskiego i prof. Hartmut Fuess

 

2003

 • Udział w sieci: "Nowe materiały dla magnetoelektroniki Mag-El-Mat", 2003-2008; koordynator sieci: Doc. dr hab. Bogdan Idzikowski, koordynatorzy zadań UwB: prof. Andrzej Maziewski i prof. Krzysztof Szymański.
 • Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MIN-008/P03/03 "Informatyka i inżynieria kwantowa" (2003-2007); kierownik - dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Udział w projekcie europejskim n00: RII3-CT-2003-505925, "Access Activities of the Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy"

 

2002

 • Udział w Sieci naukowej "NANOMATERIAŁY MAGNETYCZNE", powołanej z inicjatywy Centrum Doskonałości "NanoCentre" Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Numer Projektu G5MA-CT-2002-04043; kierownik sieci prof. Tadeusz Kulik PW, koordynator zadań UwB prof. Andrzej Maziewski.
 • Projekt badawczy nr 2P03B 126 22 2004 "Konstrukcja ścisłych rozwiązań układów ciągłych i dyskretnych metodami geometrycznymi" (2002-2004); kierownik - dr hab. Jan Cieśliński
 • Projekt KBN 4 T11B 006 24 "Uporządkowanie magnetyczne w ultracienkich warstwach kobaltu; wpływ warstwy przykrywającej", 2003-2006; kierownik: prof. Andrzej Maziewski.
 • Projekt badawczy I-01-042, Hamburg, DESY (2001-2002 ) "Investigation of directions of the hyperfine fields in Er-Fe-B"; kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański
 • Projekt KBN (4 T08A 025 23) "Modyfikacja magnetycznego uporządkowania w nanostrukturach na podłożach schodkowych - inżynieria spinowa?" 2002-2005; kierownik - dr Marek Kisielewski.
 • Projekt edukacyjny, pilotażowy (finansowany przez MEN) budowy szkolnych mini-laboratoriów do nauczania przedmiotów przyrodniczych; koordynator prof. Henryk Szydłowski UAM, kierownik zadań realizowanych na Podlasiu - prof. Andrzej Maziewski.

 

2000

 • Projekt badawczy 2P03B 012 18 (GR-65) "Badanie własności elektronów przewodnictwa w metalach i stopach techniką spektroskopii komptonowskiej i magnetycznej dyfrakcji promieniowania X" (2000-2003); kierownik - dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB.
 • Udział w projekcie europejskim No. ICA1-CT-2000-70029 "KFKI Condensed Matter Research Center of the Europan Communities" (2000-2003)
 • Projekt badawczy 2P03B 050 19 "Badanie własnosci magnetycznych i elektrycznych stopu Cr3Si domieszkowanego Fe, Co i Ni" (2000-2002); kierownik - mgr Piotr Zaleski.
 • Projekt badawczy 2P03B 038 19 "Badanie uporządkowania krystalicznego i magnetycznego w stopach metalicznych (U, Th, Sc)Fe/x/A/112-x/, 3.5"
 • Projekt badawczy AB (II-03-003) Hamburg, DESY, (1999-2002) "Circularly Polarized Beam for Nuclear Resonant Scattering". This work was supported by the IHP-Contract HPRI-CT-1999-00040/2001-00140; kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański
 • Projekt KBN 2P03B 115 16 "Badanie własności magnetycznych układów nieuporządkowanych technikami spolaryzowanego źródła mossbauerowskiego, magnetometrii, transportu i rozpraszania komptonowskiego" (1999-2001); kierownik - dr hab. Krzysztof Szymański

 

Wcześniejsze

 • Projekt KBN, 2P03B03610 "Badanie struktury elektronowej i własności magnetycznych niektórych stopów d-elektronowych" (1996-1998); kierownik - prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt badawczy 2P03B 061 08 (GR-64) "Badanie rozkładu gęstości pędów elektronów w metalach i stopach" (1995-1998); kierownik: dr hab. Eugeniusz Żukowski
 • Udział w grancie europejskim CHR-CT 930135 1994-97 "X-ray studies of the Structure and Electronic Properties of Magnetic Materials"
 • Projekty badawcze realizowane w Białymstoku w zespole kierowanym przez prof. Andrzeja Maziewskiego od końca lat siedemdziesiątych:
  • Kilkanaście projektów polskich PR-3, CPBP, CPBR, KBN (w tym trzy granty promotorskie)
  • Projekty zagraniczne:
   • "Detection of Plasma Clusters with Thin Magnetic Films - Technical Feasibility Study?" finansowany przez European Office of Aerospace Research and Development (1993-1994)
   • "Magnetic Properties of Novel Ultrathin Films" - projekt finansowany przez Unię Europejską (Human Capital Mobility (1995-1996)

 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2011 Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku