Zakład Fizyki Ciała Stałego  Strona główna / Struktura / Zakłady

Tematyka badań
   1. Badanie rozkładów gęstości ładunku i spinu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, synchrotronowego i neutronów.
   2. Badanie oddziaływań spinu jądra z otoczeniem elektronowym metodami spektroskopii mössbauerowskiej z wykorzystaniem monochromatycznego spolaryzowanego promieniowania gamma, spektroskopii elektronów konwersji wewnętrznej oraz jądrowego rozpraszania rezonansowego promieniowania synchrotronowego.
   3. Badanie rozkładów gęstości pędów elektronów (profili Comptona) z wykorzystaniem źródeł promieniowania jądrowego i promieniowania synchrotronowego.
   4. Badanie własności mikroskopowych ciał stałych metodami magnetometrycznymi, transportowymi, dyfrakcji neutronów, rotacji mionów oraz rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej (XAS).
   5. Rekonstrukcja przestrzennych rozkładów ładunku elektronowego, pędów elektronów, namagnesowania i oddziaływań nadsubtelnych metodami maksymalnej entropii.
   6. Badanie oddziaływań jonów relatywistycznych z jądrami ciężkich pierwiastków.

 

Ekspertyzy obejmujące zjawiska i materiały związane z następującymi dziedzinami:

  • elektryczność, magnetyzm i elektromagnetyzm,
  • promieniowanie elektromagnetyczne, optyka w zakresie widzialnym, promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma,
  • promieniowanie alfa i beta,
  • mechanika, zjawiska sprężyste, wytrzymałość materiałów,
  • termodynamika,
  • mechanika płynów.

Współpraca krajowa
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk
  • Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków
  • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. W. Trzebiatowskiego, Wrocław
  • Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław

Współpraca międzynarodowa
  • Laboratory of Molecular Biology, Department of Cell & Molecular Biology, Uppsala University, Sweden
  • European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
  • Spring-8 (Super Photon Ring - 8 GeV), Japan
  • Department of Physics, Indiana University Purdue University Indianapolis, USA
  • KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest, Hungary
  • Laboratoire Léon Brillouin - CEA -CNRS - Saclay, France
  • Paul Scherrer Institute, Zurich, Switzerland
  • Institute for Energy Technology, JEEP II reactor at Kjeller, Norway
  • Technische Universität, München, Germany
  • Darmstadt University of Technology Institute of Materials Science Structure Research, Germany
  • Joint Institute for Nuclear Research, JINR, Dubna, Russia

Pracownia Badań Strukturalnych (kierownik - dr Janusz Waliszewski)

Pracownia Magnetometrii i Badań Transportowych (kierownik - dr Krystyna Perzyńska)

Pracownia Spektroskopii Komptonowskiej (kierownik - prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski)

Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej (kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Szymański)

 


 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2011 Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku