Program studiów: studia II stopnia, fizyka doświadczalna i teoretycznana