Program studiów: studia I stopnia, fizyka medyczna