Program studiów: studia I stopnia, profil praktyczny