Plan studiów: Fizyka medyczna I stopnia (roczniki 2012 – 2013)