Program studiów: studia II stopnia, profil praktyczny