Efekty kształcenia: fizyka III-go stopnia, profil ogólnoakademicki