Czy nic może mieć masę i co z tego wynika?

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-01-14 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Jerzy A. Przeszowski zKatedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:

„Czy nic może mieć masę i co z tego wynika?”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

 

Stan próżni, czyli nic, może zależeć od masy cząstek, które ewentualnie w niej się pojawią. Związek pomiędzy różnymi stanami próżni ma postać transformacji Bogoljubowa. Taka masa próżni może być wygodnym parametrem wariacyjnym w przybliżonym wyznaczaniu stanu podstawowego hamiltonianu dla układu z oddziaływaniem. Ale, jest również, nieusuwalną
przeszkodą w kwantowym opisie pola spełniającego kwadratowe równanie Kleina-Gordona. Próżnia zależy od masy w kwantowaniu równoczasowym, a jest od masy niezależna w kwantowaniu frontowym.