Zarząd

Aktualny skład Zarządu PTF o/Białystok   (od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016):

Z Zarządem współpracują:

Komisja Rewizyjna: