Materiały wyborcze kandydata na stanowisko Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Jana L. Cieślińskiego