Zakład Fizyki Magnetyków

il1_20150706050743

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Pokój: 1026
Telefon: 85-745 72 29
E-mail: magnet@uwb.edu.pl
WWW: physics.uwb.edu.pl/zfmag/

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Maziewski

- kierownik zakładu


dr hab. Ryszard Gieniusz
, prof. UwB


dr hab. Marek Kisielewski
, prof. UwB


dr hab. Andrzej Stupakiewicz
, prof. UwB


dr hab. Maria Tekielak
, prof. UwB


dr Jan Kisielewski


dr Zbigniew Kurant


dr Piotr Mazalski


dr Krzysztof Szerenos


mgr Wojciech Dobrogowski


mgr Urszula Guzowska

Tematyka badań

  1. Badania właściwości magnetycznych nanostruktur (ich modyfikacji np. zogniskowaną wiązką jonów FIB, impulsami światła) z wykorzystaniem m. in. różnorodnych technik magnetooptycznej magnetometrii (również z zastosowaniem laserów femtosekundowych), klasycznej magnetometrii wibracyjnej VSM, mikroskopii bliskich oddziaływań z wykorzystaniem różnorodnych sond skanujących, spektroskopii rezonansu ferromagnetycznego, promieniowania synchrotronowego.
  2. Zastosowanie technik komputerowych do sterowania unikalnymi zestawami pomiarowymi, do akwizycji danych oraz do cyfrowej analizy obrazów, a także do symulacji przestrzennych rozkładów magnetyzacji i procesów magnesowania.