Biblioteka

Biblioteka Wydziału Fizyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Fizyki.

tel. 85-738 81 84                       e-mail: bwf@uwb.edu.pl

 

Godziny pracy biblioteki w roku akademickim 2018/2019:

poniedziałek – piątek                       9:00 – 18:00

Aktualny stan zbiorów Biblioteki Wydziału Fizyki:
– ok. 15 tys. wol. zbiorów zwartych
. Obejmuje główne działy fizyki (tj.: fizykę i mechanikę kwantową, mechanikę ogólną,  mechanikę ciał stałych, mechanikę cieczy, mechanikę gazów, drgania, akustykę, światło, optykę, ciepło, termodynamikę, teorię elektryczności, promieniowanie, magnetyzm i elektrodynamikę, fizykę ciała stałego i jądrową, fizykę medyczną oraz astronomię i astrofizykę).
10% naszych zbiorów stanowią książki w języku  angielskim i często są to jedyne egzemplarze w kraju.
– ok. 3500 roczników czasopism naukowych.

Katalog systemu ALEPH (zasoby Biblioteki Wydziału Fizyki)

Publikacje pracowników naukowych Wydziału Fizyki

Kolekcje książek elektronicznych      EBSCO

Bieżąca prenumerata: 17 tytułów czasopism w formie papierowej oraz elektronicznej z dziedziny fizyki, fizyki medycznej, informatyki i elektroniki, w tym 3 tytuły zagraniczne.

Zapraszamy do korzystania z literaturowych baz danych konsorcjów:
– AIP/APS
, baza w kolekcji czasopism elektronicznych American Institute of Physics oraz wydawnictw stowarzyszonych z AIP zawiera dostęp do 20 czasopism  w wersji elektronicznej i obejmuje: American Physical Society (APS) – 8 tytułów, American Institute of Physics (AIP ) – 9 tytułów oraz  tytuły pozostałych wydawców – 3 tytuły czasopism.
– IOP (Institute of Physics), oferujemy sieciowy dostęp do pakietu rozszerzonego tj.: 68 tytułów bieżących czasopism oraz   teksty archiwalne.

Czytelnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników w godzinach pracy biblioteki.

Z wypożyczalni mogą korzystać tylko pracownicy i studenci Wydziału Fizyki.

W Bibliotece Wydziału Fizyki pracują:


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW