Biblioteka Wydziału Fizyki należy do ogólnouczelnianej sieci biblioteczno- informacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku. Gromadzi zbiory głównie z dziedziny fizyki oraz – w nieco mniejszym zakresie – z dziedziny matematyki, elektroniki, chemii i informatyki.

tel. 85-738 81 84
e-mail: bwf@uwb.edu.pl

 

Godziny pracy biblioteki w trakcie roku akademickiego:
poniedziałek – piątek           8:30 – 18:00.

W okresie świątecznym, od 23.12.2016 do 07.01.2017:
   9:00 – 15:00.

Aktualny stan zbiorów Biblioteki Wydziału Fizyki – 15829 woluminów, w tym 12 428 książek i 3 401 tomów czasopism naukowych.

Katalog systemu ALEPH (zasoby Biblioteki Wydziału Fizyki)

Publikacje pracowników naukowych Wydziału Fizyki

Kolekcje książek elektronicznych      EBSCO

Prenumerujemy 18 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych w formie papierowej oraz elektronicznej z dziedziny fizyki, fizyki medycznej, informatyki i elektroniki, w tym 3 tytuły zagraniczne.

Zapraszamy do korzystania z literaturowych baz danych konsorcjów: AIP/APS, IOPscience, PROLA, Elsevier, Springer.

Czytelnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników w godzinach pracy biblioteki.

Z wypożyczalni mogą korzystać tylko pracownicy i studenci Wydziału Fizyki.

W Bibliotece Wydziału Fizyki pracują:


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW