Pracownia fizyczna I

I Pracownia fizyczna

Pracownia wyposażona jest w kilkadziesiąt różnych zestawów pomiarowych. Studenci zapoznawani są z postawami fizyki eksperymentalnej: planowaniem i przeprowadzaniem pomiarów, opracowywaniem danych, określaniem niepewności pomiarowych.

Skrypty do I Pracowni Fizycznej: