Rozkłady zajęć i organizacja roku – semestr zimowy

Rozkłady zajęć – studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia z fizyki

Studia drugiego stopnia z fizyki

Studia trzeciego stopnia z fizyki

Studia pierwszego stopnia z fizyki medycznej

Studia drugiego stopnia z fizyki medycznej

Studia pierwszego stopnia z fizyki gier komputerowych i robotów

Program wymiany międzynarodowej

Organizacja roku akademickiego 2017/2018