Krytyczne uwagi o algorytmie podziału dotacji podstawowej/Poznań

Jan L. Cieśliński, „Krytyczne uwagi o algorytmie podziału dotacji podstawowej”, FORUM Dziekanów Wydziałów Fizyki, Poznań 2014

CieslinskiForumPoznan2014