Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja – ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus + mogą kontaktować się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 20.03.2019r.

 Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego wydziału, w zakładce: Studenci / Erasmus +.

Studenci III lub II roku, odpowiednio studiów I i II stopnia, mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę, która nastąpi już po obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

 

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Erasmus+/

Rekrutacja Erasmus+ KA107-2018-2020

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus + KA107-2018-2020 w Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI) USA zapraszam do zgłaszania się. Można kontaktować się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 4.12.2018.

Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus +; współpraca z krajami trzecimi KA107-2018-2020.

Informuję również, iż na stronie naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus+; współpraca z krajami partnerskimi KA107-2018-2020 i dalej Druki do pobrania są dostępne formularze zgłoszeniowe dla studentów, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2018/2019 lub 2019/2020.

Wypełniony elektronicznie druk zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym należy dostarczyć do 5 grudnia 2018  (włącznie) do mnie (pok. 1065).

 Rekrutacja odbędzie się 7 grudnia 2018 o godzinie 14:30 w sali  Rady Wydziału (2012).

 

Praktyki w roku akademickim 2018/2019

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Osoby kończące studia I lub II stopnia mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus +.

Rekrutacja trwa do końca czerwca 2018

Informacje można uzyskać u koordynatora wydziałowego: dr Krystyny Perzyńskiej, pok.1065
e-mail:k.perzynska@uwb.edu.pl oraz na stronach uczelnianych w zakładce: Erasmus+
PS. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy w tym roku akademickim!


Rekrutacja na 2018/2019

Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, które odbędzie się dnia 13.03.2018 (czwartek) o godzinie 15:15 w sali 2025.

PS. Osoby kończące studia I lub II stopnia mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus +.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Programu Erasmus+/