Fizyka o profilu ogólnym

Specjalność: Fizyka (studia I-go i II-go stopnia)

Fizyka jest dziedziną nauki, której przedmiotem badań są procesy zachodzące w przyrodzie i prawa nimi rządzące. Osiągnięcia fizyki były i są podstawą rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Studia z fizyki pozwalają nie tylko na zrozumienie fundamentalnych zjawisk przyrody, ale ułatwiają również rozumienie współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Absolwent fizyki może pokierować swoim rozwojem w dowolnym kierunku.

Celem kształcenia na specjalności fizyka o profilu ogólnym jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci specjalności będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Absolwenci będą również merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach II i III etapu edukacji.

Absolwenci studiów I-go stopnia będą przygotowani do podjęcia studiów II-go stopnia, natomiast absolwenci studiów II-go stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III-go stopnia).

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów I-go stopnia na specjalności FIZYKA O PROFILU OGÓLNYM: PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, ELEMENTY FIZYKI TEORETYCZNEJ, NARZĘDZIA INFORMATYKI, ZASTOSOWANIA FIZYKI, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów II-go stopnia na specjalności FIZYKA O PROFILU OGÓLNYM: FIZYKA DOŚWIADCZALNA, FIZYKA TEORETYCZNA, METODY MATEMATYCZNE I KOMPUTEROWE, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA.