Wpływ sprzężenia międzywarstwowego na uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania w ultracienkiej wielowarstwie Au/Co/Mo/Co/Au

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-12-04 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

„Wpływ sprzężenia międzywarstwowego na uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania w ultracienkiej wielowarstwie Au/Co/Mo/Co/Au”

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski