Przewodniczący Rady – Dziekan Wydziału

1. prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Prodziekani

2. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
3. dr hab. Marek Nikołajuk

Pracownicy samodzielni

4. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
5. prof. dr hab. Jan Cieśliński
6. prof. dr hab. Andrzej Maziewski
7. prof. dr hab. Michał Spaliński
8. prof. dr hab. Krzysztof Szymański
9. prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski
10. dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
11. dr hab. Zbigniew Hasiewicz
12. dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
13. dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
14. dr hab. Katarzyna Rećko
15. dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB
16. dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB
17. dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

18. dr Krzysztof Gawryluk
19. dr Tomasz Karpiuk
20. dr Krystyna Perzyńska
21. dr Piotr Zaleski

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

22. mgr Małgorzata Gołubowska
23. mgr Urszula Guzowska

Przedstawiciele studentów

24.
25.
26.
27.
28.

Przedstawiciele doktorantów

29. mgr Marcin Marculewicz

Przedstawiciele związków zawodowych