Skład Rady Wydziału Fizyki

Przewodniczący Rady – Dziekan Wydziału

1. prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Prodziekani

2. dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB
3. dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB

Pracownicy samodzielni

4. prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
5. prof. dr hab. Jan Cieśliński
6. prof. dr hab. Andrzej Maziewski
7. prof. dr hab. Michał Spaliński
8. prof. dr hab. Krzysztof Szymański
9. prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski
10. dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
11. dr hab. Zbigniew Hasiewicz
12. dr hab. Tomasz Karpiuk
13. dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
14. dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
15. dr hab. Katarzyna Rećko
16. dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB
17. dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB
18. dr hab. Maria Tekielak, prof. UwB

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

19. dr Krzysztof Gawryluk
20. dr Jan Kisielewski
21. dr Krystyna Perzyńska
22. dr Piotr Zaleski

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

23. mgr Małgorzata Gołubowska
24. mgr Urszula Guzowska

Przedstawiciele studentów

25. Agnieszka Chrom
26. Jakub Łukasik
27. Mateusz Kołodziejczyk
28. Karolina Sidorczuk
29. Piotr Trochim

Przedstawiciele doktorantów

30. mgr Marcin Marculewicz

Przedstawiciele związków zawodowych