Andrzej Andrejczuk

dr hab. Andrzej Andrejczuk , prof. UwB
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1051
Telefon: 48-85-738-8165
E-mail: a.andrejczuk@uwb.edu.pl