Andrzej Branicki

mgr Andrzej Branicki
Zakład Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2048
Telefon: 48-85-738-8201
E-mail: branicki@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://alpha.uwb.edu.pl/branicki

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): wtorki 13:15-14:15, p. 2048.