Andrzej Pisarski

dr Andrzej Pisarski
Zakład Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2029
Telefon: 48-85-738-8190
E-mail: a.pisarski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): środy 11:15-12:15, p. 2029.