Bogusław Prus

Bogusław Prus
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1061
Telefon: 48-85-738-8170
E-mail: b.prus@uwb.edu.pl