Dariusz Satuła

dr hab. Dariusz Satuła , prof. UwB
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1055
Telefon: 48-85-738-8167
E-mail: d.satula@uwb.edu.pl