Elżbieta Dzimida-Chmielewska

dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska
Zakład Teorii Pola
Pokój: 2033
Telefon: 48-85-738-8193
E-mail: edzimida@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): poniedziałki 16:30-17:30, p. 2033.