Elżbieta Dzimida-Chmielewska

dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska
Zakład Teorii Pola
Pokój: 2033
Telefon: 48-85-738-8193
E-mail: edzimida@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. letni): wtorki 8:30-9:30, p. 2033.

Konsultacje:

wtorki 8:30-9:30, p.2033