Jan Żochowski

dr Jan Żochowski
Zakład Teorii Pola
Pokój: 2048
Telefon: 48-85-738-8201
E-mail: j.zochowski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): piątki 14:00-16:00, p. 2048.