Janusz Waliszewski

dr Janusz Waliszewski
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1062
Telefon: 48-85-738-8192
E-mail: j.waliszewski@uwb.edu.pl