Jerzy Przeszowski

dr hab. Jerzy Przeszowski , prof. UwB
Zakład Teorii Pola
Pokój: 2031
Telefon: 48-85-745-7236
E-mail: j.przeszowski@uwb.edu.pl