Krystyna Perzyńska

dr Krystyna Perzyńska
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl

Konsultacje:

w semetrze zimowym 2018/19: czwartki 12:00-13:00, pokój 1065