Krystyna Perzyńska

dr Krystyna Perzyńska
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): środy 14:30-15:30, p. 1065.