Marek Nikołajuk

dr hab. Marek Nikołajuk
Zakład Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2041
Telefon: 48-85-738-8196
E-mail: m.nikolajuk@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://alpha.uwb.edu.pl/mrk/

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): poniedziałki 13:00-14:00, p. 2041.

Konsultacje:

poniedziałki, godzina 13:00 -14:00, pokój 2041