Maria Biernacka

mgr inż. Maria Biernacka
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: maria.biernacka@uwb.edu.pl