Mirosław Brewczyk

prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Zakład Fizyki Nieliniowej
Pokój: 2046
Telefon: 48-85-745-7261
E-mail: m.brewczyk@uwb.edu.pl