Piotr Zaleski

dr Piotr Zaleski
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 1063
Telefon: 48-85-738-8171
E-mail: p.zaleski@uwb.edu.pl