Zbigniew Hasiewicz

dr hab. Zbigniew Hasiewicz
Zakład Teorii Pola
Pokój: 2047
Telefon: 48-85-738-8199
E-mail: z.hasiewicz@uwb.edu.pl