W sobotę 18 marca 2017 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L odbędzie się jednodniowa

I Konferencja Nauczycieli Fizyki

Zapraszamy do przygotowania wystąpień w formie prezentacji lub pokazu. Tematyka wystąpień jest dowolna. Państwa propozycje wpłyną na ostateczny kształt konferencji. Do udziału w konferencji zapraszamy również nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorami konferencji są: Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Białymstoku.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Cele konferencji

 • integracja środowiska
 • poszerzanie kompetencji
 • dzielenie się doświadczeniami
 • przekazywanie aktualnych informacji

Ważne terminy

 • 01.11.2016 – deklaracje udziału
 • 01.02.2017 – ustalenie tytułów wystąpień

Komitet organizacyjny

 • przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Szymański – Wydział Fizyki UwB
 • członkowie (w kolejności alfabetycznej):
 • mgr Paweł Andryszak – IV LO
 • dr Marek Brancewicz – Wydział Fizyki UwB
 • mgr Sławomir Żuber – I LO

Formularz rejestracyjny

Następujące informacje proszę przesłać na adres k.szymanski@uwb.edu.pl do dnia 01.11.2016 r.

 • Imię i nazwisko:
 • Miejsce pracy:
 • E-mail:
 • Planuję wystąpienie, tytuł podam do 01.02.2017  Tak/Nie (niepotrzebne usunąć lub skreślić)

Po zgłoszeniu zostanie wysłany do Państwa e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny. Kontaktowe numery telefonów znajdują się poniżej.

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji proszę kierować na adres e-mail: k.szymanski@uwb.edu.pl, bądź telefonicznie: 085-745-7221 (prof. dr hab. Krzysztof Szymański) lub 085-738-8168 (dr Marek Brancewicz).

Honorowy Patronat

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Piotr Jaranowski