Uwaga

Osoby, które przygotowały prezentację, proszone są w miarę możliwości o przesłanie jej na adres: m.brancewicz@uwb.edu.pl, bądź o osobiste zgłoszenie się z taką prezentacją do Marka Brancewicza tuż przed rozpoczęciem konferencji. Chcielibyśmy maksymalnie usprawnić organizację ze względu na dość ograniczony czas.

Dziękujemy za współpracę i do zobaczenia w najbliższą sobotę.

Komunikat

W sobotę 25 marca 2017 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L odbędzie się jednodniowa

I Konferencja Nauczycieli Fizyki

Zapraszamy do przygotowania wystąpień w formie prezentacji lub pokazu. Tematyka wystąpień jest dowolna. Państwa propozycje wpłyną na ostateczny kształt konferencji. Do udziału w konferencji zapraszamy również nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorami konferencji są: Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Białymstoku.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Cele konferencji

 • integracja środowiska
 • poszerzanie kompetencji
 • dzielenie się doświadczeniami
 • przekazywanie aktualnych informacji

Ważne terminy

 • 03.03.2017 – deklaracje udziału
 • 01.02.2017 – ustalenie tytułów wystąpień

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

przewodniczący:

członkowie (w kolejności alfabetycznej):

Współorganizatorzy

Polskie Towarzystwo Fizyczne oddział w Białymstoku
Polska Akademia Nauk oddział w Olsztynie i w Białymstoku
Fundacja Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej im. Richarda Phillipsa Feynmana

Formularz rejestracyjny

Następujące informacje proszę przesłać na adres m.brancewicz@uwb.edu.pl do dnia 03.03.2017 r.

 • Imię i nazwisko:
 • Miejsce pracy:
 • E-mail:

Po zgłoszeniu zostanie wysłany do Państwa e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny. Kontaktowe numery telefonów znajdują się poniżej.

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji proszę kierować na adres e-mail: m.brancewicz@uwb.edu.pl bądź telefonicznie 085-738-8168 (dr Marek Brancewicz) lub k.szymanski@uwb.edu.pl, 085-745-7221 (prof. dr hab. Krzysztof Szymański).

Honorowy Patronat

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Program konferencji

08:30 Powitanie uczestników

08:45 Reforma i programy nauczania

 • mgr Ewa Mituła, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, „Zmiany w organizacji szkół od 1.09.2017 r. na przykładzie miasta Białegostoku”
 • mgr Zdzisław Babicz, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, „Edukacja przyrodnicza i informatyczna w szkole o zmodyfikowanej strukturze”
 • mgr Dariusz Bossowski / mgr Hanna Babińska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, „Fizyka w szkole – podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania”

10:30 Przerwa kawowa

11:00 Sesja interdyscyplinarna

 • dr Barbara Dudel, Wydział Pedagogiki i Psychologii, UwB, „Uczeń w centrum uwagi. Czy tylko nauczyciela?”
 • mgr Barbara Chrzanowska, lek. med. specj. psychiatrii dzieci i młodzieży, „Uczeń potrzebujący uważności”

13:00 Obiad

14:00 Wystąpienia nauczycieli

 • mgr Paweł Andryszak, IV LO w Białymstoku, „Prawo Archimedesa w praktyce”
 • mgr Tomasz Białkowski, III LO w Białymstoku, „Astronomia w szkole”
 • mgr Urszula Rybałtowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, „Nie samą fizyką żyje człowiek…”
 • mgr Anna Zdunko, V LO im. J. III Sobieskiego w Białymstoku „Zawodowe przemyślenia praktyka”
 • mgr Sławomir Zieniewski, I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, „Racja fizyka, Kaśka butów nie ma”

16:30 Sesja Wydziału Fizyki UwB

 • prof. dr hab. Krzysztof Szymański, Wydział Fizyki, UwB, „Pokaz doświadczenia J. J. Thomsona – wyznaczanie e/m”

17:00 Przerwa kawowa

17:30 Sesja środowiska nauczycieli fizyki i przedstawicieli wydawnictw

19:00 Zakończenie konferencji

Plakat konferencji

kliknij, aby powiększyć