ORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY

przewodniczący:

  • prof. dr hab. Krzysztof Szymański – Wydział Fizyki UwB

członkowie:

  • dr Marek Brancewicz – Wydział Fizyki UwB
  • Anna Perłowska-Kurian – PAN, Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
  • dr hab. Katarzyna Rećko – Wydział Fizyki UwB

WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Białymstoku
  • Polska Akademia Nauk oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie