PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:30 KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, Uniwersytet w Białymstoku, „Powitanie uczestników i otwarcie konferencji”

Rekomendacje dla szkół

9:40 ANDRZEJ MAJHOFER, Uniwersytet Warszawski, „Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotycząca nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach” (streszczenie)

10:40 JOANNA ALBERSKA, Multimedia w Szkole, „Eksperymenty z einsteinem™ – cyfrowe laboratoria szkolne na lekcjach fizyki” (streszczenie)

11:00 Przerwa kawowa

Wykłady otwarte

11:15 ILONA IŁOWIECKA-TAŃSKA, Centrum Nauki Kopernik, „Nauczyciele i ich pomoce naukowe: prototypowanie w szkole” (streszczenie)

12:30 STANISŁAW DYLAK, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, „Transparentna dydaktyka fizyki” (streszczenie)

13:45 Obiad

Wystąpienia nauczycieli

14:45 ANNA ZDUNKO, V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, „Nauczanie interdyscyplinarne” (streszczenie)

15:15 URSZULA RYBAŁTOWSKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, „Staż w CERN, możliwości dla młodzieży i nauczycieli” (streszczenie)

15:45 Przerwa kawowa

16:00 Dyskusja uczestników Konferencji

16:30 Obrady kapituły nad wyborem kandydatów do nagrody PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki

17:00 Zamknięcie konferencji