Book of Abstracts

ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ USTNYCH / ORAL TALKS (pobierz)

[pdf-embedder url=”http://physics.uwb.edu.pl/wf/ossm2018/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/8_abst-oralilis.pdf” title=”8_abst orali+lis”]

ABSTRAKTY PREZENTACJI PLAKATOWYCH / POSTERS (pobierz)
[pdf-embedder url=”http://physics.uwb.edu.pl/wf/ossm2018/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/10_plakaty-zbior-lista.pdf” title=”10_plakaty zbior + lista”]