terminy

Konferencja odbędzie się w w terminie 17-20 czerwca 2018r.

Abstrakty prosimy nadsyłać do 7.05.2018r.
Szczegółowa instrukcja dotycząca przygotowania abstraktów do pobrania.