Zakład Fizyki Magnetyków

Kilkanaście projektów badawczych realizowanych w Białymstoku od końca lat siedemdziesiątych do lat 90 - PR-3, CPBP, CPBR, KBN, MNiSW. Kilkanaście grantów aparaturowych, trzy granty promotorskie.


ZFM brał udział w działalności sieci:


Projekty międzynarodowe

  • „Detection of Plasma Clusters with Thin Magnetic Films - Technical Feasibility Study” projekt finansowany przez European Office of Aerospace Research and Development;
  • „Magnetic Properties of Novel Ultrathin Films” - projekt finansowany przez Unię Europejską (Human Capital Mobility);
  • „Nanomagnetism and Growth Processes on Vicinal Surfaces” NANOMAG - projekt ESF Scientific Programme;
  • bilateralna umowa z Niemcami DAAD-MNiSW (2009-2010) „Ion-induced spin-reorientation-transition in thin Pt/Co/Pt trilayers”.