CERN -- Europejskie Laboratorium Fizyki Czastek
Pierwsza strona Poczatek tematu

Co to jest WWW?

Podstawową ideą WWW jest połączenie techniki sieci komputerowej i hipertekstu w potężny i łatwy do użycia system globalnej informacji. Hipertekst to tekst z połączeniami do dalszej informacji na wzór odsyłaczy w artykule naukowym lub słowniku. W dokumentach elektronicznych można korzystać z tych odsyłaczy przez kliknięcie myszką i w WWW mogą one znajdować się gdziekolwiek na świecie.

WWW to strony w Internecie, o którym wiemy z radia, telewizji i czasopism. Są one oparte na hipertekście.

Hipertekst jest sposobem przygotowania dokumentów, tak że nasz komputer może nam pomóc znależć interesujące nas pozycje.
Podstawy hipertekstu

Na ilustracji niebieskie prostokąty są dokumentami elektronicznymi, podobnymi do stron dokumentów papierowych. Na nich zaznaczone są czułe miejsca (małe czerwone prostokąty). Komputer służy do wyświetlenia tych stron na ekranie monitora. Czułe miejsca są używane przez komputer do automatycznego przełączania się z jednej strony na inną, gdy użytkownik kliknie na takie czułe miejsce.

To wędrowanie z jednej strony na inną nazywa się "przeglądaniem".

WWW jest "bez szwów" w tym sensie, że użytkownik może widzieć całą informaję w WWW jako jeden ogromny dokument hipertekstowy. Nie musi wiedzieć, gdzie informacja jest zapisana, ani znać szczegółów jej formatu czy uporządkowania. Za tą uderzającą prostotą jest oczywiście zbiór pomysłowych rozwiązań, protokołów i umów, do opisu których nie ma tu miejsca. Strony "WWW i Internet" i "Jak działa WWW?" zapoznają nas jednak z podstawowymi pojęciami.


Pierwsza strona Poczatek tematu
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-03