CERN -- Europejskie Laboratorium Fizyki Czastek
Pierwsza strona
Luciano Maiani - Dyrektor Generalny CERN-u


Wprowadzenie
Luciano Maiani
Dyrektor Generalny CERN-u
Witamy na naszych stronach WWW. CERN - Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek - jest jednym z największych laboratoriów naukowych na świecie. Nasze laboratorium, założone w 1954 r., leży po obu stronach granicy francusko-szwajcarskiej na zachód od Genewy. Laboratorium jest finansowane przez 20 krajów europejskich. Przeszło 7000 naukowców z laboratoriów i uniwersytetów z całego świata pracuje tu, badając składniki materii i właściwości podstawowych oddziaływań.

Celem CERN-u jest zdobycie nowej wiedzy o obiektach od antywodoru do neutrin, wewnętrznej strukturze protonu, pochodzeniu masy i ciemnej materii.

CERN jest obecnie zaangażowany w trudne i pasjonujące przedsięwzięcie - budowę nowego wielkiego zderzacza hadronowego LHC (Large Hadron Collider), w którym będą zderzać się czołowo intensywne wiązki protonowe o niespotykanych dotąd energiach. Te ekstremalne warunki umożliwią nowe badania, które pozwolą odkryć nieznane oraz przetestować przewidywane, ale jeszcze nie obserwowane zjawiska. Ze względu na udział USA, Japonii, Kanady i innych krajów pozaeuropejskich LHC będzie pierwszym ogólnoświatowym projektem w fizyce cząstek.

Współczesna fizyka cząstek wymaga bliskiej współpracy między nauką i przemysłem. Z biegiem lat CERN stał się ważnym centrum transferu nowych wyrafinowanych technologii do europejskiego przemysłu i ośrodkiem szkolenia młodych ludzi w różnych dziedzinach techniki. Właśnie w tej chwili korzystamy z najbardziej spektakularnego spośród wielu ubocznych zastosowań badań w CERN-ie, a mianowicie ze światowej pajęczyny WWW (World Wide Web), która została stworzona w CERN-ie dla poprawy łączności między naszymi wieloma współpracownikami z całego świata.

Międzynarodowa współpraca jest mocną stroną CERN-u. Przez połączenie intelektualnych i finansowych zasobów uniwersytety i instytuty z poszczególnych krajów mogą znaleźć się w czołówce nowoczesnych badań w ramach sieci naukowej skupionej wokół eksperymentów w CERN-ie. Dzięki możliwościom WWW ta sieć staje się coraz silniejszym narzędziem krzewienia kultury naukowej i technicznej.

Życzę przyjemnej wizyty na stronach WWW CERN-u.
Pierwsza strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1999-06-18