Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku

AKTUALNOŚCI

Wydział Fizyki UwB w rankingu GRAS

Po raz pierwszy Uniwersytet w Białymstoku znalazł się w rankingu TOP-500, czyli pierwszej pięćsetce najwyżej sklasyfikowanych uczelni z całego świata. Ranking, o którym mowa to Global Ranking of Academic Subjects

[WIĘCEJ]

Jubileusz 50-lecia Chemii Uniwersyteckiej i Konferencja Naukowa Chemików „Łączy nas Chemia”


European Network on NMR Relaxometry


Prezentacje członków Komisji NChF OOB-PAN

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (OOB) został powołany 11 grudnia 2014 r. Jego zadaniem jest integrowanie życia naukowego i kulturalnego w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, wspieranie badań naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej oraz upowszechnianie ich wyników, współpraca z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i środowiskiem naukowym, a także reprezentowanie tego środowiska przed centralnymi organami Polskiej Akademii Nauk.