CERN 
- Europejskie Laboratorium Fizyki Czastek
Pierwsza strona Nastepna 
strona

Ludzie

Życie w CERN-ie CERN i Twoje państwo Organizacja
Do projektowania i budowania skomplikowanych urządzeń CERN-owskich i do zapewnienia ich bezawaryjnego funkcjonowania, do pomocy w przeprowadzaniu, analizowaniu i interpretowaniu złożonych eksperymentów naukowych oraz do wywiązywania się z tysięcznych zadań w tak wielkiej i wyjątkowej organizacji, CERN zatrudnia nieco mniej niż 3000 ludzi. Ludzie ci prezentują szeroki zakres umiejętności i zawodów. Są to inżynierowie, technicy, rzemieślnicy, pracownicy administracji, sekretarki, robotnicy, ...
Program badawczy CERN-u, bazujący na unikalnym asortymencie jego urządzeń, przyciąga naukowców z krajów członkowskich i z krajów stowarzyszonych - Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady, Rosji, Chin, Izraela, Indii, ... (większość z wizytujących CERN naukowców opłacanych jest w CERN-ie przez swoje macierzyste uniwersytety bądź instytuty badawcze). Około 6500 naukowców - połowa z pracujących na świecie fizyków cząstek elementarnych - korzysta z obiektów CERN-u. Są oni przedstawicielami 500 uniwersytetów i ponad 80 narodowości. Podstawowym zadaniem CERN-u jest zapewnienie urządzeń badawczych i podstawowe wsparcie dla rozległej grupy użytkowników.

Życie w tym tyglu różnych narodowości, kultur, profesji, nawyków pracy, ... jest barwnym i owocnym doświadczeniem, z którego charakterem możemy się zapoznać na natępujących stronach.

Życie w CERNie CERN i Twoje państwo Organizacja

Pierwsza strona Nastepna 
strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1998-07-29