natura używa 4 rodzajów cząstek
pośredniczących

zwanych też bozonami pośredniczącymi

zabawne fakty nt. grawitacji grawitony przenoszą siłę grawitacji grawitacja
zabawne fakty nt. elektromagnetyzmu fotony przenoszą oddziaływanie elektromagnetyczne elektromagnetyzm
zabawne fakty nt. silnego oddziaływania gluony przenoszą silne oddziaływanie jądrowe silne oddziaływanie
zabawne fakty nt. słabego oddziaływania Bozony W i Z przenoszą słabe oddziaływanie jądrowe słabe oddziaływanie

Strona główna