"CEGŁY" i "CEMENT" NATURY

wszystko we wszechświecie, włączajac Ciebie, 
jest zrobione z ...

4 rodzajów
"cegieł"
zwanych
cząstkami materii

+

mortar

4 rodzajów "cementu"
zwanych
cząstkami pośredniczącymi

 

cząstki materii oddziaływują nieustannie ...

... poprzez emisję i absorbcję cząstek pośredniczących