Obserwatorium Astronomiczne

Obserwatorium Astronomiczne przy Wydziale Fizyki UwB zaprasza nauczycieli szkół średnich przedmiotów fizyka i geografia na spotkanie z astronomem Andrzejem Branickim, na którym omówione będą możliwości wzbogacenia treści astronomicznych zawartych w programach nauczania wymienionych przedmiotów o elementarne, lecz ważne i atrakcyjne obserwacje.

     Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przedstawieniu kilku bardzo prostych, lecz ciekawych i edukacyjnie użytecznych obserwacji astronomicznych, które mogą być wykonane wspólnie z nauczycielem w ramach lekcji, bądź samodzielnie przez uczniów w domu. W drugiej części uczestnicy zostaną zapoznani z wyposażeniem Obserwatorium i edukacyjną ofertą dla uczniów szczególnie zainteresowanych astronomią.

Ze względu na małą powierzchnię pomieszczeń Obserwatorium liczba uczestników jest ograniczona do 10. Jeśli zainteresowanych osób będzie więcej, spotkanie zostanie powtórzone w innym terminie, który zostanie podany w internetowej witrynie Wydziału Fizyki. Zamiar udziału w spotkaniu, jak i rezygnację po wcześniejszej rezerwacji, należy zgłaszać do: branicki@uwb.edu.pl.

Spotkanie rozpocznie się 19.01.2023 o godz. 17:00, w sali seminaryjnej (3. piętro) budynku Planetarium i Obserwatorium UwB, ul Ciołkowskiego 1L.  Czas trwania spotkania ok. 2 godz.