Zakład Fizyki Magnetyków
Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
English version
Strona główna Popularyzacja Fizyki Kontakt Nanotechnologie SPINLAB ArtMag

Galeria zdj AFM/MFM uzyskanych w sierpniu 2006.

Obrazy AFM i MFM ultracienkich warstw Co (prbki szafir/Mo/Au/Co(d)/Au wytwarzane byy w IFPAN w Warszawie).

AFM MFM
Grubo Co okoo 1.6 nm (obszar 20*20 mikrometrw)
Grubo Co okoo 1.65 nm (obszar 20*20 mikrometrw)
Grubo Co okoo 1.7 nm (obszar 20*20 mikrometrw)
Grubo Co okoo 1.75 nm (obszar 20*20 mikrometrw)
Grubo Co okoo 1.75 nm (obszar 5*5 mikrometrw)

Obrazy MFM uzyskane w wybranym obszarze ultracienkiego klina Co z wykorzystaniem pola prostopadego H⊥ do powierzchni warstwy.

Struktura domenowa (w polu H⊥=0) uzyskana po rozmagnesowaniu przemiennym polem magnetycznym Struktura domenowa w polu H⊥=50 Oe.
Struktura domenowa w polu H⊥=100 Oe (widoczne s czarne domeny typu cylindryczne) Struktura domenowa w H⊥=0 po uprzednim przyoeniu pola H⊥=150 Oe.

Obrazy MFM uzyskane w wybranym obszarze ultracienkiego klina Co z wykorzystaniem pola H|| przykadanego w paszczynie warstwy.

Struktura domenowa (w polu H||=0) uzyskana po rozmagnesowaniu przemiennym polem magnetycznym Struktura domenowa w polu H|=100 Oe.
Struktura domenowa w polu H||=500 Oe. Struktura domenowa w polu H||=1000 Oe..
Struktura domenowa w polu H||=0 Oe po uprzednim przyozeniu pola H||=1000 Oe (rozmiar obrazka 20*20 mikrometrw). Struktura domenowa w polu H|=0 Oe po uprzednim przyozeniu pola H|=1000 Oe (rozmiar obrazka 5*5 mikrometrw).