Zakład Fizyki Magnetyków
Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
English version
Strona główna Popularyzacja Fizyki Kontakt Nanotechnologie SPINLAB ArtMag

Uroczyste otwarcie Laboratorium SPM


Prezentacja NanomagLab
Prezentacja: Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa
Od lewej: Prof. dr hab. Andrzej Maziewski - koordynator projektu NANOMAG-LAB, dyrektor IFD, prof. dr hab. Mirosława Melezini - Prorektor UwB ds. Dydaktycznych i Studenckich, prof. dr hab. Halina Parafianowicz - Prorektor UwB ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prof. Dr hab. S.Uba - Dziekan Wydziału Matematyczno- Fizycznego UwB

Słowa wstępne, powitania

Powitanie gości przez prof. dr hab. Haliną Parafianowicz - Prorektora UwB ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Powitanie gości przez prof. dr hab. Stanisława Ubę - Dziekana wydziału Matematyczno -Fizycznego

Goście uroczystości otwarcia


W uroczystości wzieli udział : K.Putra - wicemarszałek Senatu RP, M.Laskowska i Z. MACHULA - przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele władz Województwa Podlaskiego, Zarzšdu Województwa Podlaskiego, miasta Białystok, goście zagraniczni z : Białorusi (Grodna i Mińska), Czech (Pragi i Ostrawy), Francji (Grenoble, Paryża/Orsay), Niemiec (Berlina, Drezna, Rossendorfu), Rosji (Czernogołowki/Moskwy), Słowacji (Bratysławy), Szwecji (Upsali), Wielkiej Brytanii (Nottingham); goście krajowi z : Poznania, Warszawy oraz z Białegostoku z różnych uczelni. Uroczystość otwarcia Laboratorium połączono z warsztatami NANOMAG-LAB: Workshop on Properties of ultrathin magnetic films

Wystąpienie prof. dr hab. Andrzeja Maziewskiego

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski Prezentacja NanomagLab

Wystąpienia przedstawicieli władz

Wystąpienie Zbigniewa MACHULI z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, MNiSW
Wystąpienie Jana Syczewskiego z Zarządu Województwa Podlaskiego Wystąpienie Prof. dr hab. Tadeusza Kulika - Prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej
Wystąpienie prof.dr hab.Jana R. Dąbrowskiego z Politechnika Białostockiej

Wykłady

dr hab. Marek Kisielewski (IFD UwB) wygłasza wykład: Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa Grzegorz Kaszyński (NT-MDT) prezentuje możliwości "Nanoedukatora"

Uroczyste przecięcie wstęgi

Uroczyste przecięcie wstęgi - prof. dr hab. Halina Parafianowicz - Prorektor UwB ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uroczyste przecięcie wstegi - Maria Laskowska - Naczelnik Wydziału Inwestycji Departament Bazy Badawczej MNiSW Od lewej: prof. dr hab. Mirosława Melezini - Prorektor UwB ds. Dydaktycznych i Studenckich, Krzysztof Putra - Wicemarszałek Senatu RP, prof. dr hab. Halina Parafianowicz - Prorektor UwB ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prof. Dr hab. S.Uba - Dziekan Wydziału Matematyczno- Fizycznego UwB
'; ?>